Par mums

Uzņēmums dibināts 2006. gadā kā SIA “Grid Point” un vēlāk pārtapa par SIA LR Inženieru apvienību, lai izpildītu projektēšanas un celtniecības darbus un ir dinamisks uzņēmums ar profesionāliem darbiniekiem, kura darbība orientēta uz klienta vēlmju un ideju maksimāli ātru realizēšanu dzīvē augstā kvalitātē par elastīgu cenu, izmantojot mūsdienīgu tehnoloģiju un oriģinālus risinājumus.

Uzņēmums uzņemas strādāt pie dažādas sarežģītības pakāpes projektiem, t. sk. neordināriem projektiem un labprāt sadarbojas ar ārzemju kompānijām, realizējot stabilas un uzticamas partnerattiecības. Uzņēmums izstrādā projektus vairākos virzienos: rūpnieciskie objekti, sabiedriksās ēkas un to teritorijas, kā arī privātmāju kompleksie risinājumi.

Pieredze:
rūpnīcu un tirdzniecības centru rekonstrukciju daļu izstrāde ēkām un gāzes uzpildes punktiem;
sabiedriskās ēkas, skolas, bērnu dārzi, saieta nami pilsētas teritorijas labiekārtojumi;
privātmāju rekonstrukciju un jaunbūvju projekti.

Atsauksmes:

Līvānu novada dome – sabiedriskā ēka “Turku saieta nams” (jaunbūve), Līvānu pilsētas teritorijas labiekārtojumi.
Limbažu pilsētas dome – Limbažu 2. vidusskolas rekonstrukcija.
Engures novada dome – Engures mūzikas skola (jaunbūve), saieta nams (bijusī jūraskola) (rekonstrunstrukcija).
Ozielnieku novads – “Bitīte” (rekonstrukcija ar ēkas siltināšanu).
Siguldas novada dome – “Saulīte” (rekonstrukcija un jaunu ēku piebūvju tehniskais projekts).
Trikātas pagasts – Pamatskolas aktu zāle (rekonstrukcija).
SIA “Sportland” veikalu, noliktavu un ražošanas ēku projektu daļu izstrāde.
AS “Latvijas finieris” – ēdināšanas bloka rekonstrukcija, divu esošo ēku tehniskie projekti, gāzes uzpildes punkta projekts, u.c.
Babītes novads, Ādaži, Garkalnes novads, u.c. – privāto māju tehniskie projekti.
Rīga, u.c. – inženiertīklu peslēgumi.
Baltkrievija – tehnisko projektu izstrāde ar kopuzņēmumiem.
Rīga – Tirdzniecības centrs “Azur” (daļa konstruktīvie risinājumi un inženiertīkli veikalu iznomātājiem).
Kā arī laba sadarbība ar citām kompānijām projektu virzībai.